logo

За нас

Сдружение „Видински фонд „Читалища“ е създадено през 2012г. в град Видин, като  организация в обществена полза.  Колективни членове на Сдружението са 23 читалищата и библиотеки в област Видин. Всяко едно от тези читалища има за цел да развитие и обогати  културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си и където то е единствен културен институт. Сдружението е регистирано в Регистъра на читалищните сдружения при Министерство на културата с рег. № 19.

Усилията на Сдружението са насочени към оказването на  подкрепа –  експертна и организационна на видинските читалища и активизиране на местните общности, защото сме убедени, че само през активно гражданско учстие може да се постигне устойчиво развитие и по-добра жизнена среда.

Сдружението упорито работи както за развитие на читалищната мрежа в региона, така и за повишаване на капацитета на всеки неин член. Наред с експертната и организационна подкрепа, която Сдружението оказва на своите членове, то е в основата на редица инициативи, насочени към развитие на местните общности и превръщането на региона в по-добро място за живот. От създаването си до момента Сдружението е основен партньор при организиране на Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни“, Фолклорен събор „Бъдник“, „Зона Традиция“, Фолклорен събор „Алботин“ .

През последната година Сдружението натрупа опит и при изпълнението на договори за организиране на обучения, информационни кампании и др. събития.

Основните цели, които си поставя Сдружението са:

  1. Да развива и утвърждава ценностите на гражданското общество, въз основа на принципите на демокрацията.
  2. Да работи за институционалното укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции.
  3. Да работи за въвеждане на иновативни демократични практики, осигуряващи гражданското участие на хората от местните общности и мултиплицирането им чрез читалищната мрежа.
  4. Да подпомага информационното развитие на читалищата и местните общности чрез създаване на условия за публичен достъп до глобалното информационно общество и информационните технологии.

Членове на Сдружение „Видински фонд „Читалища“

НЧ „Просвета – 1928”с. Гомотарци
НЧ „Постоянство – 1927 г.”с. Дружба
НЧ „Светлина – 1922 г.”гр. Дунавци
НЧ „Св. Паисий Хилендарски – 1926”с. Иново
НЧ „Съзнание – 1928”с.Каленик
НЧ „Самообразование – 1927”с.Капитановци
НЧ „Съзнание – 1928”с. Кошава
НЧ „Просвета – 1937 г.”с. Кутово
НЧ „Пробуда-1901”с. Майор Узуново
НЧ „Просвета – 1927”с. Покрайна
НЧ „Наука – 1925”с. Синаговци
НЧ „Съгласие – 1936”с. Слана бара
НЧ „Светлина – 1926”с. Сланотрън
НЧ „Радост – 1929”с. Търняне
НЧ „Цвят 1870”гр. Видин
НЧ „Развитие – 1926”с. Антимово
НЧ „Пробуда – 1928”с. Бела рада
НЧ „Просвета – 1925”с. Буковец
НЧ „Просвета 28.11.1928”с. Градец
НЧ „Развитие – 1983“гр.Белоградчик
НЧ „Просвета – 1882гр. Кула
НЧ „Светлина – 1928“с. Неговановци

Устав на сдружение „Видински фонд „Читалища“

Заявление за членство към сдружение „Видински фонд „Читалища“

Новини

ПРОЕКТИ