Начало

Сдружение „Видински фонд „Читалища“ е създадено през 2012г. в град Видин, като  организация в обществена полза.  Колективни членове на Сдружението са 23 читалищата и библиотеки в област Видин. Всяко едно от тези читалища има за цел да развитие и обогати  културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си и където то е единствен културен институт. Сдружението е регистирано в Регистъра на читалищните сдружения при Министерство на културата с рег. № 19.

Усилията на Сдружението са насочени към оказването на  подкрепа –  експертна и организационна на видинските читалища и активизиране на местните общности, защото сме убедени, че само през активно гражданско учстие може да се постигне устойчиво развитие и по-добра жизнена среда.

Сдружението упорито работи както за развитие на читалищната мрежа в региона, така и за повишаване на капацитета на всеки неин член. Наред с експертната и организационна подкрепа, която Сдружението оказва на своите членове, то е в основата на редица инициативи, насочени към развитие на местните общности и превръщането на региона в по-добро място за живот. От създаването си до момента Сдружението е основен партньор при организиране на Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни“, Фолклорен събор „Бъдник“, „Зона Традиция“, Фолклорен събор „Алботин“ .

През последната година Сдружението натрупа опит и при изпълнението на договори за организиране на обучения, информационни кампании и др. събития.

Новини

ПРОЕКТИ